Գրի՛ր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Գրիր \(2\) համարի ներքո պատկերված կառուցվածքային միավորի անվանումը:
 
Պատասխանը գրի՛ր եզակի թվով:
 
777.png
 
Պատասխան՝
 
2. Ընտրիր այն գործառույթը, որը կատարում է տվյալ կառուցվածքային միավորը և լրացրու դրա համարը:
 
\(1.\) Բջջից հեռացնում է ջրի ավելցուկը:
\(2.\) Կատարում է սննդի մարսման գործառույթ:
\(3.\) Ծառայում է շարժման համար:
\(4.\) Օրգանիզմից հեռացնում է սննդի չմարսված մնացորդը:
\(5.\) Կարգավորում է բջջի կենսագործունեությունը:
\(6.\) Մասնակցում է սեռական գործընթացին:
\(7.\) Կլանում է որսը:
\(8.\) Հանդիսանում է բջջի ներքին միջավայր:
 
Պատասխան՝ 
Աղբյուրները
http://ykl-res.azureedge.net/aa581858-2bde-44e9-8304-4f24de673e86/1.jpg