Ընտրի՛ր տրված թվին համապատասխանող կառուցվածքային բաղադրիչի գործառույթը:
 
կենսաբանություն (2).png
 
Համար \(3\) -
Աղբյուրները
http://ykl-res.azureedge.net/08bb1aaa-e2d6-4c3e-bd40-c35864dd3c4d/1.jpg