Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Նախակենդանիների բազմազանությունը 1Մ.
2. Նախակենդանիների բջջային ձևերն ու տեսակները 1Մ.
3. Գործառույթներ և կազմավորումներ 4Մ.