Տրված տողում լրացրու այն անունը, որը չի համապատասխանում օրինաչափությանը.
 
կեղծ կոճղասունկ → կարմիր ճանճասպան → յուղասունկ → կեղծ աղվեսասունկ
 
Պատասխան՝