Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սնկերի բազմազանությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ուտելի և թունավոր սնկեր

Բարդություն հեշտ

2
3. Սնկերի առանձնահատկությունները

Բարդություն հեշտ

2
4. Սնկերի հիմնական տեսակները և ներկայացուցիչները

Բարդություն միջին

3
5. Ուտելի և թունավոր սնկերի տարբերակում

Բարդություն միջին

3
6. Սնկերի հիմնական հատկանիշները

Բարդություն միջին

3
7. Գլխարկավոր սնկի կառուցվածքը

Բարդություն բարդ

5
8. Բորբոսասնկերի կառուցվածքը

Բարդություն բարդ

5
9. Սնկերի կառուցվածքային բնորոշ գծերը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար