Գտիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Նշիր այն թիվը, որի ներքո պատկերված է գլխարկավոր սնկի սնկամարմինը:
 
1-02.png
 
Պատասխան՝
 
2Հակաբիոտիկի ստացման համար առաջին անգամ կիրառվել է :
Աղբյուրները
http://do2.rcokoit.ru/pluginfile.php/513057/mod_page/content/13/020.jpg