Յուրաքանչյուր հասկացության դիմաց նշիր այն տառը, որի ներքո նշված նկարագրությունը բնութագրում է այն:
 
 Հասկացություն 
 Տառ
 Նկարագրություն 
Սնկերի առանձնահատուկ հատկանիշ է
ե. նյութափոխանակության ընթացքում առաջացող միզանյութը
Սնկերի կենդանական հատկանիշ է
դ. լավ արտահայտված բջջապատը
Սնկերի բուսական հատկանիշ է
զ. հիֆերի առկայությունը