Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կետ, ուղիղ, կոր, ճառագայթ և հատված Կետ, ուղիղ, կոր, ճառագայթ և հատված:Դրանց հասկացությունները նկարների միջոցով:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Անվանի՛ր պատկերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նայելով նկարին անհրաժեշտ է անվանել պատկերները՝ կետ, գիծ, ճառագայթ, հատված:
2. Անվանի՛ր պատկերն ըստ գույնի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է անվանել նկարում տրված երկու տարբեր գույների պատկերներից:
3. Կետերի դիրքը նկարում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է գտնել և անվանել պահանջվող կետի դիրքը նկարում:
4. Պատկերի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է տրված նկարներից առանձնացնել կետը, գիծը, կորը և հատվածը:
5. Ցո՛ւյց տուր հատվածները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է ցույց տալ հատվածները նկարի վրա:
6. Հատվածներից ո՞րն է ավելի երկար կամ ավելի կարճ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է որոշել, թե տրված նկարում որ հատվածն է ավելի երկար և որն է ավելի կարճ:
7. Կետի պատկանելիությունը պատկերին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Ենթադրություն նկարի հիման վրա՝ արդյո՞ք կետը գտնվում է տվյալ պատկերի վրա, թե ոչ:
8. Անվանի՛ր և համեմատի՛ր հատվածների երկարությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է անվանել հատվածները:
9. Գտի՛ր տան ճանապարհը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Անհրաժեշտ է տրված երեք տարբերակներից ընտրել տուն տանող ամենակարճ ճանապարհը:
10. Նմանություններ երկրաչափական պատկերների և խաղալիքների տարրերի միջև 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Օգտվելով տրված նկարից՝ առաջարկվում է գտնել նմանություն պատկերների և խաղալիքների որոշակի տարրերի միջև:
11. Տրված քանակությամբ կետերի վրայով անցնող գծերի հնարավոր քանակը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Անհրաժեշտ է պարզել, թե որքան գիծ է հնարավոր անցկացնել տրված կետերով:
12. Ուղիղների և եռանկյունների քանակը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Անհրաժեշտ է հաշվել ուղիղների և եռանկյունների քանակը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ « Կետ, գիծ, ճառագայթ, հատված» թեմայից 00:07:00 միջին 19Մ. Կետ, գիծ, ճառագայթ, հատված

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը