Տրված է 116 արտահայտությունը: 
 
Այս արտահայտության մեջ \(11\) թիվը կոչվում է նվազելի, որը տվյալ դեպքում բաղկացած է մեկ տասնյակից և մեկ միավորից:
 
Բաժանենք հանելին՝ \(6\) թիվը, երկու մասի: 
  • առաջին մասում կունենանք \(1\) միավոր
  • երկրորդ մասում կունենանք \(5\) միավոր:
Կստանանք՝ 116=(111)5=105=5
 
в1.png
 
Դիտարկենք հետևյալ օրինակները:
  1. 127=(122)5=105=5
  2. 189=(188)1=101=9
Հանման աղյուսակ
т2.png