Կատարենք 9+7 գումարման գործողությունը՝ բաժանելով երկրորդ գումարելին՝ \(7\)-ը, երկու մասի այնպես, որ առաջին մասում ունենանք տասը (\(10\)) թիվը: Տե՛ս ստորև տրված նկարը:
1.png 
 
Առաջին մասում ունեցանք \(1\), երկրորդ մասում՝ \(6\):
Այսպես՝ 9+7=(9+1)+6=16
 
Դիտարկենք հետևյալ օրինակները:
  1. 8+5=8+2+3=10+3=13
  2. 7+11=7+10+1=17+1=18
2.png