Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գումարում

Բարդություն հեշտ

1
2. Թվերի տարբերությունները

Բարդություն հեշտ

1
3. Թվերի գումարն ու տարբերությունը

Բարդություն հեշտ

1
4. Գումարում նկարի օգնությամբ

Բարդություն հեշտ

1
5. Գումարի անհայտ բաղադրիչի գտնելը

Բարդություն միջին

2
6. Տարբերության անհայտ բաղադրիչի գտնելը

Բարդություն միջին

2
7. Կազմի՛ր հավասարություն և գտի՛ր գումարը

Բարդություն միջին

3
8. Կազմի՛ր հավասարություն և գտի՛ր տարբերությունը

Բարդություն միջին

3
9. Լրացրո՛ւ աղյուսակը

Բարդություն միջին

4.5
10. Գումարում և հանում

Բարդություն բարդ

4
11. Թվերի գումարը

Բարդություն բարդ

5
12. Գործողության նշաններ (+,-)

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար