Մի փաթեթում կա 40 մ գործվածք, իսկ մյուսում՝ 18 մ-ով ավելի:
 
Քանի՞ մ գործվածք կա երկու փաթեթներում:
 
7.jpg
 
Համառոտագրիր խնդիրն ու լուծիր:
 
Iին փաթեթ40IIրդ փաթեթ40+i?
 
Պատասխան՝  մ: