Հայկը թիվ մտապահեց: Եթե այն փոքրացնենք 8-ով, ապա կստացվի 35:
 
Ի՞նչ թիվ էր մտապահել Հայկը:
 
Հայկի թիվըi?Փոքրացնելուց հետոi835