Առաջին թիվը 40-նն է, իսկ երկրորդը առաջինից մեծ է 3-ով:
 
Լրացրու խնդրի համառոտագրությունն ու գտիր երկու թվերի գումարը:
 
Iին թիվ40IIրդ թիվ40+i?
 
Պատասխան՝