Գևորգը 40 դրամ վճարեց մատիտի համար, 50 դրամով ավել՝ գրիչի համար և \(300\)  դրամ վճարեց տետրի համար:
 
Ընդամենը որքա՞ն վճարեց Գևորգը:
 
Լրացրու խնդրի համառոտագրությունը:
 
մատիտiգրիչ40+iտետրii