Ուղղանկյան \(BC\) երկարությունը 50 սմ է, իսկ \(AB\) լայնությունը՝ 4 սմ-ով պակաս:
 
Գտիր ուղղանկյան \(P\) պարագիծը:
 
u.png
 
Պատասխան՝ BC=50i=BCiP=i