Բարդության աստիճանը
00:18:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Համառոտագրում 1Մ.
2. Մրգերի մասին խնդրի համառոտագրում 1Մ.
3. Խնդիր գործվածքի մասին 3Մ.
4. Ուղղանկյան պարագիծը 6Մ.