\(KM\) հատվածը 13 սմ-ով երկար է AB հատվածից, և երկու հատվածների երկարությունների գումարը 67 սմ է:
 
Գտիր AB հատվածի երկարությունը:
 
Ավարտիր խնդրի համառոտագրությունը:
 
AB=?i=AB+ii