Տպագրական սարքով \(3\) օրում տպեցին \(960\) էջ: Առաջին օրը տպեցին 227 էջ, երկրորդ օրը՝ 149 էջով ավելի: Քանի՞ էջ տպեցին երրորդ օրը:
 
c02949277.png
 
Լրացրու խնդրի համառոտագրությունը:
 
Iին օրըiIIրդ օրը227+iIIIրդ օրը?i