Թվերի համեմատում
Երկու թիվ համեմատելիս նախ պետք է հաշվել թվերի նիշերի քանակները: 
Երկու թվերից մեծ է այն թիվը, որի նիշերի քանակը շատ է:
Օրինակ՝ \(12545 > 9687\)
 
Եթե երկու թվերն ունեն հավասար թվով նիշեր, ապա դրանք համեմատելիս պետք է համեմատել նրանց կարգային թվանշանները՝ ձախից աջ:
 
- Նախ համեմատել թվերի ամենամեծ (ամենաձախ) կարգում գրված թվանշանները՝
մեծ է այն թիվը, որի ամենամեծ կարգում գրված թվանշանը մեծ է:
 
Օրինակ՝ \(32415 > 29867\), քանի որ \(3 > 2\)
 
- Եթե թվերի ավագ կարգում գրված թվանշանները հավասար են, ապա պետք է համեմատել հաջորդ ամենամեծ (երկրորդը ձախից) կարգում գրված թվանշանները՝
մեծ է այն թիվը, որի այդ կարգում գրված թվանշանը մեծ է:
 
Օրինակ՝ \(36415 > 34867\), քանի որ \(3 = 3\) և \(6 > 4\)
 
- Եթե թվերի երկու ավագ կարգերում գրված թվանշանները հավասար են, ապա պետք է համեմատել հաջորդ ամենամեծ (երրորդը ձախից) կարգում գրված թվանշանները՝
մեծ է այն թիվը, որի այդ կարգում գրված թվանշանը մեծ է:
 
Օրինակ՝ \(36415 < 36867\), քանի որ \(3 = 3\), \(6 = 6\) և \(4 < 8\)
 
Եթե յուրաքանչյուր քայլում թվերի ավագ կարգում գրված թվանշանները հավասար են, ապա այս գործընթացը շարունակում ենք մինչև միավորը:
Եթե թվերի բոլոր թվանշանները հավասար են, ապա այդ թվերը հավասար են:
Օրինակ
ա) \(545 < 1687\), քանի որ ձախից եռանիշ թիվ է, իսկ աջից՝ քառանիշ:
 
բ) \(7545 > 5687\), քանի որ ձախ թվի ավագ նիշը ավելի մեծ է՝ \(7 > 5\)
 
գ) \(3542 > 3539\), քանի որ \(3 = 3\), \(5 = 5\) և \(4 > 3\)
 
դ) \(56734 > 56732\), քանի որ բոլոր թվանշանները հավասար են, բացի միավորներից՝ \(4 > 2\)
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013