Ճիշտ է արդյո՞ք այն պնդումը, որ 1249 թիվն ավելի մեծ է, քան 885-ը:
Պատասխան