Համեմատիր հետևյալ թվերը: Տեղադրիր \(>\), \(<\) կամ \(=\) նշաններից մեկը:
 
991210407