Համեմատիր թվերը՝ պատուհաններում տեղադրիր \(>\), \(<\) կամ \(=\) նշաններից մեկը:
 
ա) 2013  2018
 
բ) 4119  4111