Հետևյալ թվերից ո՞րն է ամենափոքրը՝ 100006999989994

Պատասխան՝ ամենափոքրը -ն է: