Տրված թվերը դասավորիր փոքրից մեծը:
 
10660,80,144116,5376,2758,204
 
Պատասխան՝ i,i,i,i,i,i