Ընտրիր բոլոր թվերը, որոնք \(z\)-ի փոխարեն տեղադրելով ստանում ենք ճիշտ անհավասարություն՝ z<3