Համեմատիր հետևյալ թվերը՝ \(687430011\) և \(687430009\)
 
\(687430011\)\(687430009\)