Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Ճիշտ/սխալ պնդում 1Մ.
2. Տարբեր նիշերով թվերի համեմատում 2Մ.
3. Պնդում թվերի համեմատման մասին 1Մ.
4. Թվերից մեծը/փոքրը 2Մ.
5. Գումարների համեմատում 3Մ.
6. Թվի մեծացում/փոքրացում 4Մ.