Տրված է \(3\) կետ: Քանի՞ երկու կողմերով տարբեր բեկյալներ կարելի է գծել, որոնց գագաթները տրված կետերն են:
 
\(A\)                            \(L\)
Punkti1.png
                                   \(G\)
 
Երկու կողմերով բեկյալների թիվը՝