Առանց ինքնահատումների փակ բեկյալն ունի \(4\) կողմ: Կարող են արդյո՞ք նրա կողմերն ունենալ հետևյալ երկարությունները:
 
1. 6 սմ, 5 սմ, 4 սմ, 3 սմ:
 
2. 2 սմ, 2 սմ, 3 սմ, 7 սմ: