Տրված են \(4\) կետեր: Քանի՞ տարբեր բաց ու փակ (բայց առանց ինքնահատումների) բեկյալներ կարելի է գծել, որոնց գագաթները տրված կետերն են:
 
\(K\)                                 \(B\)
Punkti2.png \(N\)                               \(M\)
 
1. Երկու կողմերով բեկյալների թիվը՝
 
2. Երեք կողմերով բաց բեկյալների թիվը՝
 
3. Երեք կողմերով փակ բեկյալների թիվը՝
 
4. Չորս կողմերով փակ բեկյալների թիվը՝