Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Բազմանկյունների անվանումները 2Մ.
2. Քառանկյան անկյունագծերը 1Մ.
3. Բեկյալի տեսքը 1Մ.
4. Բազմանկյան կողմերը, անկյուններն ու գագաթները 1Մ.
5. Պատկերված քառանկյան անկյունագծերը 1Մ.
6. Ճանաչել բազմանկյունը 3Մ.