Տրված են հետևյալ նկարները:
 
Figuras9.png
\(1\)-ին նկար
Figuras1.png
\(2\)-րդ նկար
Figuras4.png
\(3\)-րդ նկար
  
 \( \)\( \)
Ո՞ր նկարում է ցուցադրված քառանկյուն: