Գրիր այս բազմանկյան անվանումը:
                       
եե.png
  
Բազմանկյունը կոչվում է՝ :