1. Ինչպե՞ս է կոչվում այս բազմանկյունը:
    
Cetrst_nosauk.png
 
2. Ընտրիր այս պատկերի անվանումը:
 
վեց.png
 
Պատասխան՝