Գտիր այնպիսի \(x\) բնական թիվ, որ 28+x գումարը չբաժանվի 7-ի: