Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվի բաժանարար

Բարդություն հեշտ

1
2. Թվի երկնիշ բազմապատիկները

Բարդություն հեշտ

1
3. Արտադրյալի բաժանարարը

Բարդություն հեշտ

1
4. Խնդիր գդալների մասին

Բարդություն միջին

3
5. Կրճատել կոտորակը

Բարդություն միջին

4
6. Գումարի բաժանելիությունը

Բարդություն միջին

4
7. Գումարի կամ տարբերության բաժանելիությունը

Բարդություն միջին

4
8. Անհայտ թիվը

Բարդություն բարդ

6
9. Կոտորակի արժեքը

Բարդություն բարդ

6
10. Գումարի բաժանումը տրված թվի վրա

Բարդություն բարդ

6
11. Արտադրյալի բաժանելիությունը, տառային արտահայտություն

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար