Կատարիր բաժանումը՝ (15mn):5m
 
Պատասխան՝ բաժանման արդյունքում ստանում ենք՝