Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Թվի բաժանարար 1Մ.
2. Թվի երկնիշ բազմապատիկները 1Մ.
3. Գումարի կամ տարբերության բաժանելիությունը 4Մ.
4. Անհայտ թիվը 6Մ.
5. Արտադրյալի բաժանարարը 1Մ.