Կատարիր բաժանումը՝ (52c+32):4
 
Պատասխան (գրիր վերջնական արդյունքը՝ առանց բացատներ թողնելու