Ի՞նչ բնական արժեքներ կարող է ընդունել 3x13 արտահայտությունը, եթե \(0 < x < 40\)
(Թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բաց տեղերի՝ անջատելով \(;\) նշանով):
  
Պատասխան՝ 3x13 արտահայտությունը կարող է ընդունել  արժեքները: