Տրված է, որ \(m\)-ն ու \(n\)-ն բնական թվեր են և 5m+4n=42: Թվարկիր n-ի արժեքները:
 
Պատասխան (թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բաց տեղերի՝ անջատելով \(;\) նշանով)`
 
n թիվը հավասար է՝