Առանց հաշվարկների գրիր, թե ո՞ր ամենափոքր պարզ թվի բազմապատիկն է 2333 արտադրյալը:
 
Պատասխան՝ 2333 արտադրյալը -ի բազմապատիկն է: