Թվարկիր 56 թվի բոլոր երկնիշ բնական բազմապատիկները:
 
Թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բաց տեղերի՝ իրարից բաժանելով \(;\) նշանի միջոցով:
  
Պատասխան՝