Կարելի՞ է պնդել, որ 6-ը 55 թվի բաժանարարն է:
 
Պատասխան՝