Պարզիր, թե ի՞նչ թիվ պետք է գրել \(*\) -ի փոխարեն, որպեսզի 2739 թիվը բաժանվի \(3\)-ի:
 
Պատասխան (թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բաց տեղերի, դրանք անջատելով \(;\) նշանով)՝
 
\(*\) -ի փոխարեն պետք է գրել  թվերը: