Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. 3-ի և 9-ի բաժանելիության հայտանիշները

Բարդություն հեշտ

1
2. Տեսական պնդումներ բաժանելիության վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
3. 3-ի բաժանման մնացորդը

Բարդություն հեշտ

2
4. Բրիգադների խնդիրը

Բարդություն հեշտ

1
5. Թվի բաժանելիությունը 4-ի

Բարդություն հեշտ

1
6. Թիվ աստղանիշի փոխարեն

Բարդություն հեշտ

1
7. Թվի բաժանելիությունը 4-ի, 8-ի կամ 25-ի

Բարդություն հեշտ

1
8. Բաժանելիությունը 3-ի կամ 9-ի

Բարդություն հեշտ

1
9. Բաժանելիությունը 4-ի

Բարդություն հեշտ

1
10. Բաժանելիությունը 25-ի

Բարդություն հեշտ

1
11. 4-ի, 8-ի և 25-ի բաժանելիության հայտանիշները

Բարդություն հեշտ

1
12. Պետք է ընտրել թվի բաժանարարները

Բարդություն հեշտ

1
13. 4-ի բաժանման մնացորդը

Բարդություն միջին

3
14. Բաժանելիությունը 3-ի, 9-ի, թվանշանները

Բարդություն միջին

1
15. Բաժանելիությունը 4-ի, թվանշաններ

Բարդություն միջին

3
16. Թվի բաժանելիությունը 24-ի

Բարդություն միջին

3
17. 8-ի բաժանման մնացորդը

Բարդություն միջին

3
18. Բաժանելիությունը 8-ի, թվանշաններ

Բարդություն միջին

3
19. Եռանիշ թիվ

Բարդություն բարդ

6
20. Երեք խոզուկների խնդիրը

Բարդություն բարդ

6
21. Խնդիր մեքենաների վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

6
22. Թիվը բաժանվում է 3-ի և 5-ի և չի բաժանվում 2-ի և 9-ի

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար