Արդյո՞ք ճիշտ է պնդումը:
 
Եթե թիվը բաժանվում է 2-ի, ապա այն բաժանվում է 4-ի:
 
 
Պատասխան՝ պդնումը