Որոշիր 423-ի բաժանելուց առաջացած մնացորդը: 
 
Պատասխան՝