Համակարգիչներ նորոգող ձեռնարկությունը շաբաթական ստանում է 35 կանչ: Կարելի է արդյո՞ք այդ կանչերը հավասար բաշխել ինը բրիգադների միջև:
 
Պատասխան՝ :